บริษัท โบทานี เพ็ทแคร์ ร่วมบริจาคอาหารสัตว์เลี้ยงให้กับศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดกองทัพเรือ วันที่ 21 กรกฎาคม 2565

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 นายเกษม แจ่มนิลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการบริษัท โบทานี เพ็ทแคร์ ร่วมบริจาคอาหารสัตว์เลี้ยงให้กับศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดกองทัพเรือ

พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะประธานกรรมการบริหารจัดการศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ รับมอบอาหารสุนัข Bravo Boss จำนวน 3,000 กิโลกรัม รวมมูลค่า 102,000 บาท บริษัท โบทานี เพ็ทแคร์ ภายใต้โครงการ “ปันรักเพื่อสุนัข” เพื่อสนับสนุนในการดูแลสุนัขของ ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน