แถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการของบริษัท โบทานี เพ็ทแคร์ จำกัด 8/8/2565

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 นายวุฒิ เครือน้ำคำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำผู้บริหาร พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีตั้งศาลพระพรหมของโรงงาน และแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการของบริษัท โบทานี เพ็ทแคร์ จำกัด โดยคุณเกศรา มัญชุศรี ประธานกรรมการ และคุณแดน ปฐมวาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด เป็นประธานในพิธี